Welcome to our community!

Hållbart Tillsammans

Private community

Bli medlem med knappen nedan

Vårt mål är att vara arenan och communityt där Hållbarhet möter Näringsliv. Genom kompetensspridning, nätverkande, möten och inspiration bidrar vi praktiskt tillsammans till en mer hållbar värld i en trygg och säker community.

More togetherness

More togetherness

Social feed

Social feed

Safe messenger

Safe messenger

Free apps

Free apps

Bli medlem med knappen nedan

Powered by

The togetherness platform. Communities you build in minutes. Packed with AI. Nordic made in spirit and in tech.

Privacy Policy Terms of use

©2021 Haaartland Technologies AB